Standard                               
 Modellnummer
 Link
 UltraMax II 695 Standard
 UltraMax II 795 Standard
 UltraMax II 1095 Standard
 17E646
 Mark V HD Standard
 17E655
 Mark VII HD Standard
 Mark X Standard
 Mark X HD Standard
 
 ProContractor
 Modellnummer
 Link
 UltraMax II 695 ProContractor
 UltraMax II 795 ProContractor
 UltraMax II 1095 ProContractor
 Mark V HD ProContractor 
 17E660, 17E661
 Ersatzteile
 Mark VII HD ProContractor
 Mark Max X ProContractor
 16Y910, 16Y912
 Ersatzteile
 Mark Max X ProContractor
 17E671, 17E672
 Ersatzteile
 
 Graco Pistolen                      
 Modellnummer
 Link
 Contractor PC Airless Pistole
 17Y043
 TexSpray HD Pistole - Blau
 289605
 Inline TEX Spray Pistole - Schwarz
 245820